Nieuws

 Griepprikken eerst naar mensen met een medische aandoening en 70-plussers

Er lijkt meer vraag naar griepprikken bij de huisartsen te zijn dan dat er voorraad is. Daarom heeft staatssecretaris Blokhuis, na advies van het RIVM, besloten om gezonde mensen van 60 tot en met 69 jaar te vragen nu niet in te gaan op de uitnodiging voor de griepprik. Zo kunnen in ieder geval de meest kwetsbare mensen een vaccin krijgen.

Mensen met een medische aandoening (diabetes, een hart-, long- of nierziekte of een verminderde weerstand) en mensen van 70 jaar en ouder lopen meer gezondheidsrisico’s als ze griep krijgen. Als deze groep eenmaal gevaccineerd is, kunnen overgebleven vaccins worden gebruikt voor gezonde mensen van 60 tot en met 69 jaar. Aan het einde van de griepprikperiode in december wordt duidelijk of er vaccins over zijn.

Uw huisarts kan deze situatie niet veranderen, hier is sprake van overmacht. Er is een landelijke en internationale verhoogde vraag naar griepprikken. Er is voorafgaand aan de griepvaccinatiecampagne door het RIVM wel een maximaal aantal vaccins extra ingekocht. Daardoor zijn er dit jaar ruim een half miljoen extra vaccins beschikbaar. Het duurt ongeveer 6 maanden om griepprikken te maken, dus er kunnen voor dit griepseizoen geen nieuwe griepprikken bijgemaakt worden. We moeten het daarom doen met de voorraad vaccins die er nu is.

Wat kunt u zelf doen? De maatregelen die we met elkaar nemen tegen corona helpen ook om griep te voorkomen en anderen niet te besmetten. U verkleint de kans op griep door:

• 1,5 m afstand te houden van anderen

• vaak uw handen te wassen met water en zeep

• drukte te vermijden

Voor meer informatie zie: rivm.nl/griepprik.

Dit bericht is geplaats op: Dinsdag 27 oktober 2020

 Aanpassing bereikbaarheid

Per 1 oktober hebben wij onze telefonische bereikbaarheid uitgebreid. Wij zijn nu telefonisch tussen 8.00 -17.00 uur te bereiken op 070-3460380. 

 

Wij willen u vragen op de volgende afspraken te letten:

Afspraak maken: 8.00-17.00u telefonisch; (bij binnenloop zonder afspraak en indien geen spoed zal er geen afspraak voor dezelfde dag gemaakt worden, bij telefonisch contact wel, indien plek, dezelfde dag). 

Visite telefonisch aanvragen: Vóór 11.00u

Urine laten controleren: 8.00-12.30u

Bellen voor uitslagen: 13.30-16.00u

Verwijsbrieven of andere documentatie ophalen: 8.00-12.30u en 13.30-16.00u (indien mogelijk ’s middags)

Dit bericht is geplaats op: Dinsdag 6 oktober 2020

 Griepvaccinaties

Indien uitgenodigd:

Op de volgende dagen vinden de griepvaccinaties plaats. Enkel met een uitnodiging van de praktijk kunt u op deze dagen een griepvaccinatie komen halen. U wordt verzocht op één van de volgende data en binnen de genoemde tijdstippen te verschijnen. De letter correspondeert met de eerste letter van uw achternaam.

 

Donderdag 5 november: 13.00-19.00 uur A t/m H

Vrijdag 6 november: 13.00-19.00 uur I t/m R

Zaterdag 7 november: 10.00-14.00 uur S t/m Z

 

Wilt u op het volgende letten:

- Houd 1.5 M afstand

- Volg de looplijnen

- Draag een mondkapje

- Draag gemakkelijk kleding en/of evt. korte mouwen: de injectie komt in uw bovenarm

- Kom op de dag die overeenkomt met de letter van uw achternaam, zo voorkomen wij dat er teveel mensen op één dag komen en we de veiligheid niet voldoende goed kunnen waarborgen

- Kom niet bij: koorts, hoesten, keelpijn, verkoudheid of kortademigheidsklachten

 

Indien niet uitgenodigd:

Indien u geen uitnodiging hebt gekregen voor de griepvaccinatie betekent dit dat u, volgens de richtlijnen van het RIVM, (nog) niet in een risicogroep valt. Zou u toch een griepvaccinatie willen, dan kan dat indien er voldoende griepvaccinaties op voorraad zijn. U kunt ons pas vanaf 9 november bellen om dit in te plannen. Voor die tijd weten wij nog niet of er voldoende griepvaccinaties op voorraad zijn voor patienten die buiten de risicogroepen vallen. Weet dat er een beperkte hoeveelheid beschikbaar zal zijn, op = op. De kosten zullen in totaal 30 euro bedragen en dienen direct na de vaccinatie contact of per pas afgerekend te worden. 

Dit bericht is geplaats op: Dinsdag 6 oktober 2020

 Aanpassingen werkdagen huisartsen

 

Per 1 september werkt dr. Dikker niet meer op donderdag, maar op vrijdag. Dr. Franken is dan op donderdag aanwezig.

Dr. Geenen werkt per 1 september niet meer bij ons. Zij vervolgt haar opleiding tot huisarts op een nieuwe plek.

Per 1 september is dr. J. Scheffers bij ons werkzaam, hij is huisarts in opleiding. 

Dit bericht is geplaats op: Vrijdag 28 augustus 2020

 Vakanties

Afwezig 

Dr. Dikker is 3 t/m 21 augustus met vakantie. 

Dr. Franken is 6 juli t/m 14 augustus afwezig vanwege werkzaamheden elders en vakantie. 

Dr. Hoke werkt i.p.v. op woensdag 22 en 29 juli op maandag 20 en 27 juli. Op woensdag 5 augustus is zij afwezig.

Dr. Geenen is bij ons werkzaam t/m juli. Daarna is zij met vakantie, om in september haar opleiding tot huisarts te vervolgen op een nieuwe plek. 

 

Waarneming 

Onder andere dr. de Vos en dr. Kuiper nemen waar in de afwezigheid van uw huisartsen. Zij werken dan in onze huisartsenpraktijk en u kunt zo nodig een afspraak maken via een van de assistentes. 

Dit bericht is geplaats op: Dinsdag 30 juni 2020

 Patiënten enquêtes

Onze praktijk is NHG geaccrediteerd en dit kwaliteitskeurmerk wordt iedere drie jaar opnieuw bekeken. Een onderdeel hiervan is het uitzetten van patiënten enquêtes. Dit geeft ons de gelegenheid inzicht te krijgen wat wij al naar tevredenheid doen en waar wij meer aandacht aan kunnen besteden.

Wij willen u vragen twee van onderstaande vragenlijsten in te vullen: het gaat om de algemene vragenlijst over onze praktijk en de vragenlijst over de huisarts wie u heeft gezien. De vragenlijsten zijn anoniem en het invullen neemt 5-10 minuten in beslag.

Alvast hartelijk dank voor uw tijd en feedback.

 

Links naar enquêtes

Algemene vragenlijst over onze praktijk: https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=bef3767f-28ad-4b33-bd49-bc976a18068b 

Huisarts W.A. Dikker: https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=99d265db-fb1f-444a-b34d-38e8dc89d9fc 

Huisarts M. Hoke: https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=9CE33141-FD11-4D3C-B3D5-F9ECB98322F1 

Huisarts M.M.A. Franken: https://npaweb.nl/Main.action?form=3487&prv=4&fnc=321&link_toegangurl=3FA5E59F-0A23-4DC5-9353-774AFFDBD68F 

 

 

Dit bericht is geplaats op: Woensdag 10 juni 2020

 COVID-19 testen via GGD Den Haag

De overheid heeft bekend gemaakt dat iedereen zich per 1 juni kan laten testen op COVID-19 bij milde klachten (hoesten, verkoudheid en/of koorts). Dit kan zonder overleg met de huisarts plaatsvinden. Heeft u reden te denken dat u een COVID-19 infectie doormaakt? Dan kunt u een test aanvragen via GGD Den Haag.

Let op: deze test is bedoeld voor mensen die op het moment van testen klachten hebben, niet om te testen of iemand in het verleden een COVID-19 infectie heeft doorgemaakt (en nu klachtenvrij is).

Meer informatie vindt u op de volgende website: https://www.ggdhaaglanden.nl/bezorgd/infectieziekten/coronavirus-1/testen-op-het-coronavirus-covid-19.htm

Dit bericht is geplaats op: Maandag 1 juni 2020

 Aanpassingen spreekuur t.a.v. coronasituatie

 Wij willen u vragen ten allen tijden eerst telefonisch contact met ons op te nemen alvorens naar de praktijk te komen.

De praktijk is alleen toegankelijk indien:

- Geplande afspraak met huisarts, praktijkondersteuner of assistentenspreekuur

- Urinecontrole, indien vooraf telefonisch overlegd

- Ophalen van verwijsbrief, indien vooraf telefonisch overlegd

- Levensbedreigende situaties

De doktersassistente zal telefonisch met u bespreken of een afspraak op het spreekuur (urgente zaken), een telefonische afspraak of een emailconsult (beide indien minder urgente zaken) ingepland zal worden. Dit heeft te maken met het feit dat wij door de coronasituatie niet te veel patiënten (tegelijk) in de praktijk kunnen ontvangen.

Indien een afspraak hebt met een van de huisartsen, praktijkondersteuner of op het assistentenspreekuur verzoeken wij u max. 5 min vóór de afspraak te komen, niet eerder. Als u te laat bent voor de afspraak zijn wij genoodzaakt de afspraak te verzetten. Daarnaast willen wij u vragen in principe alléén naar de afspraak te komen. Deze regels zijn nodig om te voorkomen dat de wachtkamer te vol wordt.

Mogelijk weet u dat de toegang naar de wachtkamer erg smal is, dit kunnen wij helaas niet aanpassen. 1.5 meter afstand houden is hierdoor lastig. Wij vragen uw begrip voor deze situatie en hier flexibel mee om te gaan.

Daarnaast willen wij u er op wijzen dat er momenteel geen stikstof wordt geleverd. Derhalve kunnen wij geen afspraken maken voor het behandelen van wratjes en andere huidaandoeningen die met stikstof behandeld dienen te worden. 

Dit bericht is geplaats op: Donderdag 28 mei 2020

 Algemene informatie COVID-19

 Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (boven 38 graden).

- Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft

- U hoeft de huisarts niet te bellen.

 

Bel wel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u klopt:

- u wordt in een paar dagen steeds zieker

- u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)

- u raakt steeds meer in de war

- u heeft meer dan 3 dagen koorts

- u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts

- Ga NIET naar de huisarts toe.

 

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

- Was uw handen vaak met zeep.

- Nies en hoest in uw elleboog.

- Gebruik papieren zakdoekjes.

- Geef anderen geen hand.

- Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Dit bericht is geplaats op: Dinsdag 31 maart 2020

 Nieuw rooster

Zoals u wellicht merkt hebben we een grote praktijk en is het hierdoor vaak druk. U moet (soms) lang wachten op een afspraak bij de huisarts. Dit vinden wij vervelend en daarom wij willen de wachttijd verkorten. Vanaf de laatste week van februari gaan wij met een nieuw rooster werken. Dit houdt in dat wij meer patiënten per dag kunnen zien en hierdoor meer plekken per week creëren.

Dit heeft als gevolg dat de consulten korter worden (10 min.). Wij zullen de afspraak ‘1 klacht per consult’ strikter gaan hanteren. Onze assistenten zullen u bij het maken van de afspraak vragen of het om 1 of 2 klachten gaat. Wilt u 2 klachten bespreken dan zal er een dubbele afspraak (20 min.) ingepland worden.

Wij hopen op uw medewerking hierin. Alleen op deze manier kunnen wij de wachttijden verkorten en kunt u sneller gezien worden.

 8.00-11.30u: Ochtendspreekuur

11.30-12.30u: Visites

12.30-13.30u: Lunchpauze, praktijk gesloten

13.30-16.30u: Middagspreekuur

16.30-17.00u: Administratie
 

Dit bericht is geplaats op: Dinsdag 31 maart 2020