Klachten

De praktijk van dokter Dikker is aangesloten bij de klachtenregeling van de Huisartsen Kring Haaglanden (HKH). 
De HKH is te bereiken via telefoonnummer: 070- 3029822 of via internet: www.kringhaaglanden.nl.

Graag verzoeken wij uw eerst een afspraak te maken op het spreekuur van dokter Dikker om de klacht te bespreken.

 

 

Als u er met dokter Dikker of met de klachtencommissie niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patienten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op de website www.skge.nl