COVID-19

 

Wij willen u vragen ten allen tijden eerst telefonisch contact met ons op te nemen alvorens naar de praktijk te komen.

De praktijk is alleen toegankelijk indien:

- Geplande afspraak met huisarts, praktijkondersteuner of assistentenspreekuur

- Urinecontrole, indien vooraf telefonisch overlegd

- Ophalen van verwijsbrief, indien vooraf telefonisch overlegd

- Levensbedreigende situaties

De doktersassistente zal telefonisch met u bespreken of een afspraak op het spreekuur (urgente zaken), een telefonische afspraak of een emailconsult (beide indien minder urgente zaken) ingepland zal worden. Dit heeft te maken met het feit dat wij door de coronasituatie niet te veel patiënten (tegelijk) in de praktijk kunnen ontvangen.

Indien een afspraak hebt met een van de huisartsen, praktijkondersteuner of op het assistentenspreekuur verzoeken wij u max. 5 min vóór de afspraak te komen, niet eerder. Als u te laat bent voor de afspraak zijn wij genoodzaakt de afspraak te verzetten. Daarnaast willen wij u vragen in principe alléén naar de afspraak te komen. Deze regels zijn nodig om te voorkomen dat de wachtkamer te vol wordt.

Mogelijk weet u dat de toegang naar de wachtkamer erg smal is, dit kunnen wij helaas niet aanpassen. 1.5 meter afstand houden is hierdoor lastig. Wij vragen uw begrip voor deze situatie en hier flexibel mee om te gaan.

Daarnaast willen wij u er op wijzen dat er momenteel geen stikstof wordt geleverd. Derhalve kunnen wij geen afspraken maken voor het behandelen van wratjes en andere huidaandoeningen die met stikstof behandeld dienen te worden. 

 

COVID-19 testen via GGD Den Haag

De overheid heeft bekend gemaakt dat iedereen zich per 1 juni kan laten testen op COVID-19 bij milde klachten (hoesten, verkoudheid en/of koorts). Dit kan zonder overleg met de huisarts plaatsvinden. Heeft u reden te denken dat u een COVID-19 infectie doormaakt? Dan kunt u een test aanvragen via GGD Den Haag.

Let op: deze test is bedoeld voor mensen die op het moment van testen klachten hebben, niet om te testen of iemand in het verleden een COVID-19 infectie heeft doorgemaakt (en nu klachtenvrij is).

Meer informatie vindt u op de volgende website: https://www.ggdhaaglanden.nl/bezorgd/infectieziekten/coronavirus-1/testen-op-het-coronavirus-covid-19.htm